Iluminacja -„Rajski Ogród”, czwartki, kurs roczny

Autorski kurs iluminatorski opracowany przez Katarzynę Pajor- Seremak. Podróż w biblijną historię i niezwykle bogatą ikonografię dotyczącą dzieła Stworzenia. Pełna głębokiej symboliki historia Adama i Ewy, obrazy rajskiego ogrodu i rajskiego życia w najpiękniejszych przedstawieniach iluminatorskich. Miniaturowy traktat o kondycji człowieka. Zapewniamy komplet materiałów warsztatowych i materiały źródłowe dotyczące poznawanych zabytkowych ksiąg.