Manufaktura i sklep

Kolekcja własna i prace na zamówienie

Sztuka pięknego pisania

 Kolekcja własna i prace na zamówienie

 • teksty filozoficzne, biblijne, poetyckie
 • modlitwy, pamiątkowe dyplomy
 • dedykacje, zaproszenia, podziękowania
 • uroczyste listy, bilety wizytowe
 • iluminacje i miniatury malarskie
 • sentencje na papierze, pergaminie, płótnie
 • napisy na ścianie
 • ręcznie przepisywanie tomiki wierszy
 • kroniki rodzinne
 • drzewa genealogiczne
 • niepowtarzalne prezenty kaligraficzne

Inicjał "O". Kaligraficzna interpretacja drzeworytowego inicjału z Mszału

wydanego w 1531 r.  Bogdan Tarnowski