Open Call „Oddech – ruch – przestrzeń: energia życia w kaligrafii”

Open Call rezydencje artystyczne

Rezydencje dla arystów wizualnych

Kaligrafia jest życiem doświadczonym poprzez energię zawartą w ruchu, który jest uchwycony jako ślady na jedwabiu lub papierze, z czasem i rytmem, stanowiącymi główne składniki w zmiennej przestrzeni. 

Joan Stanley - Baker

Fundacja Sztuka Kaligrafii oraz Galeria 2 Światy w Krakowie zapraszają na rezydencję artystyczną „Oddech - ruch - przestrzeń: energia życia w kaligrafii”.

Nasze wydarzenie kierujemy do artystów wizualnych, którzy już zajmują się tymi zagadnieniami w swojej praktyce artystycznej, jak również do tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę w tym obszarze.

Chcemy razem z czwórką wybranych artystów z całej Polski, posługujących się szeroko pojętymi technikami wizualnymi, kontemplować znaczenie oddechu, ruchu i przestrzeni, kaligrafii w sztuce i życiu w ogóle. Razem z naszym zespołem złożonym z mistrzów kaligrafii i artystów wizualnych będziemy zatrzymywać czas w zmiennej przestrzeni poprzez zajęcia on - line oraz w tygodniowym trybie stacjonarnym tak, by w efekcie powstała wystawa ilustrująca te poszukiwania w jak najbardziej różnorodnych formach wypowiedzi artystycznej.

W programie rezydencji znajda się m.in. wykłady wybitnego kaligrafa Piotra Kowalskiego, zajęcia praktyczne z kaligrafii z mistrzami kaligrafii, spotkania i warsztaty z artystką oraz wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Elżbietą Wysakowską-Walters, a także spotkania kuratorskie eksplorujące tematy rezydencji.

Poza wymaganym ukończeniem 18- roku życia nie ma ograniczeń wiekowych. Żeby zgłosić się do programu wystarczy przesłać nam swoje portfolio artystyczne oraz krótki list motywacyjny na adres oddech.ruch.przestrzen@gmail.com do 30.09.2022 r.

Harmonogram rezydencji:

do 30.09.22 - przyjmowanie zgłoszeń
do 16.10.22 - zajęcia on-line z wybranymi artystami.
od 17.10 do 22.10.22 - Tydzień warsztatów praktycznych w Krakowie.
od 23.10 do 16.11.22 - Praca indywidualna uczestników w swoich prywatnych pracowniach nad dziełem z pomocą merytoryczną członków zespołu oraz kuratorską on - line.
od 17.11 do 19.11.22 - Instalacja prac w Galeria 2 Światy w Krakowie.
19.11.22 - Wernisaż wystawy dzieł powstałych podczas rezydencji.

Zapewniamy nocleg oraz wyżywienie na czas pobytu w Krakowie zarówno tygodniowych warsztatów oraz instalacji prac i wernisażu. Refundacja kosztów przejazdu w Polsce nie przekraczająca ceny biletu w drugiej klasie kolei TLK.

Sylwetka każdego uczestnika w czasie trwania rezydencji będzie przez nas promowana na stronach internetowych Fundacji oraz Galerii. Z wystawy powstanie również katalog w formie internetowej.

Wszelkie dodatkowe zapytania prosimy kierować na adres oddech.ruch.przestrzen@gmail.com